Søbstad

  • 1b
  • 3
  • 33

Velkommen til Søbstad as

Søbstad er et entreprenørselskap som spesialiserer seg på graving-
og sprengningsarbeid, vei-, vann- og avløpsarbeid, grunn- og betongarbeid og anleggsgartnerarbeid
Vi har også et eget grustak der vi produserer sand, singel, pukk og matjord

Ring telefon 72 89 59 59 450