Etablert i 1965 av far til Steinar og Dag Søbstad. Steinar pensjonerte seg i 2014 og solgte sin eierandel til Dag.

Vi er i dag 180 ansatte og omsatte for 466 millioner kr i 2020. Vi har kontor, lager og verksted i eget bygg i Sandmovegen 22 like ved E6 på Sandmoen i Trondheim. I tillegg har vi et lagerområde i Vassfjellet Næringspark i Klæbu.

Foruten daglig leder er vi 8 prosjektledere, 17 anleggsledere, 4 anleggsgartnermestere, 8 stikningsingeniører, 7 HMS- og prosjektkoordinatorer som sammen med 20 formenn leder det daglige arbeidet. Vi utfører alle kontorfunksjoner med egne ansatte.


Våre arbeidsområder er grunnarbeider, veg-, vann- og avløpsarbeider (VVA), anleggsgartnerarbeider og tømmer- og betongarbeid samt gulvavrettingsarbeider. Våre oppdragsgivere er i hovedsak kommunene i Trondheimsregionen, fylkeskommunen, offentlige og private utbyggere.

Vi legger stor vekt på å ha et fungerende KS- og HMS-system som gjør at vi kan utføre våre oppdrag etter inngåtte avtaler.

Vi er ISO sertifisert i NS-EN ISO 9001:2015, NS-EN ISO14001:2015 og NS-ISO 45001:2018


Politikk

SØBSTAD AS skal være en foretrukket entreprenør i Midt-Norge med allsidig kompetanse tilpasset markedet.

Vi skal levere tjenester innenfor våre kjerneområder til riktig pris og kvalitet og i nært samarbeid med kundens ønsker. Vårt omdømme skal være basert på gjennomføringsevne og gode løsninger.

Lenke til originalt signert politikk dokument:

KS-HMS-YM Politikk_29.01.2024


Lærlinger

Vi er opptatt av rekrutering til bygge- og anleggsbransjen og har til enhver tid lærlinger ansatt.

Vi er godkjent lærebedrift innen følgende fag:

 • Anleggsgartnerfaget
 • Anleggsmaskinførerfaget
 • Vei – og anleggsfaget
 • Anleggsrørleggerfaget
 • Betongfaget
 • Tømrerfaget

Miljøfyrtårn

Vi har vært sertifisert som Miljøfyrtårn siden 17. Mars 2010 og jobber kontinuerlig med å nå våre miljømål.

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse og det hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling. Miljøfyrtårn-sertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlig innkjøp og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU og sidestilles med for eksempel EMAS og ISO 14001. Miljøfyrtårn skiller seg ut fra de andre miljøledelsessystemene ved å ha predefinert bransjekriterier for indre og ytre miljø for ulike bransjer.


Klima- og miljørapport

Søbstad sin klima- og miljørapport kan fås i PDF-format ved forespørsel.


Klikk på overskriftene for mer info:

Kvalitet

HMS

Ytre miljø

Innkjøp


Søbstad AS eier blant annet følgende maskiner og utstyr:

 • 18 beltegravemaskiner 5 – 40 tonn
 • 2 elektriske beltegravemaskiner 25 tonn
 • Elektrisk beltegravemaskin 10 tonn
 • 8 hjulgravemaskin 15-20 tonn med henger
 • 2 elektriske hjullastere 5 tonn
 • 10 hjullastere 5 – 25 tonn
 • Bulldozer 23 tonn
 • Traktor med henger, kost m.m.
 • 4 komprimeringsvalser 1,5-20 tonn
 • 3 lastebiler med henger
 • 2 kranbiler med henger
 • Krokløftbil
 • 3 tårnkraner
 • 5 elektriske firmabiler
 • 40 mannskapsbiler med utstyr
 • Grustak og flere massedeponi

 

 

 mef-logo okab

 

Mester_logo1Logo-miljofyrtarnansvarsrett_farge-333transq-supplier-logo-stamp