Søbstad AS utfører graving, arbeid på vei, vann og avløp for kommunale, statlige og fylkeskommunale etater, samt private entreprenører og byggherrer. Vi har anleggsarbeidere med godkjenning for legging av alle typer rør til bruk i grunn.

 


Høgmo Fjellsprengning AS er et heleid datterselskap av Søbstad Holding AS.

Søbstad AS og Høgmo Fjellsprengning AS samarbeider om fjellarbeid der Høgmo utfører sprengningsarbeid og Søbstad AS utfører graving og transport. Høgmo Fjellsprengning AS, har som den første i Norge en borerigg som er lyddempet. Støyen er kun på ca 55 desibel. Dette tilsvarer en gravemaskin som er i arbeid.

Høgmo Fjellsprengning AS sine kunder er entreprenører, private utbyggere samt offentlige utbyggere. Selskapet har 10 ansatte, 25 års erfaring i bransjen og omsatte for 26 millioner kroner i 2020.

 


Vårvik og Wiig AS er et heleid datterselskap av Søbstad AS.

Vårvik og Wiig AS utfører gravejobber og er spesialister på kabelgraving og er et trekkapparat for kabeltrekking. Selskapet har flere oppdragsgivere, hvor Tensio TS AS pr i dag er største kunde. Firmaet har i dag 6 ansatte og 3 gravemaskiner som omsatte for 8,2 millioner kr i 2020, samt 20 års erfaring i bransjen.