Søbstad as utfører graving, sprenging og arbeid på vei, vann og avløp for kommunale, statlige og fylkeskommunale etater, samt private entreprenører og byggherrer. Vi har anleggsarbeidere med godkjenning for legging av alle typer rør til bruk i grunn.