PROSJEKTLEDER
for vår bygningsavdeling søkes
Stillingen blir underlagt avdelingsleder på betong og tømmer

SIVILINGENIØR eller INGENIØR
med god praksis som prosjektleder, men også nyutdannede med mindre praksis oppfordres til å søke.
Erfaring med kalkulasjon er en fordel.

Arbeidsområdet er betong og tømmerkonstruksjoner.
Vi jobber med både bolig, næring, broer og andre veikonstruksjoner og konstruksjoner for vann og avløp samt VVA

 

Anleggsrørlegger med fagbrev og ADK 1

Stillingen omfatter:
– arbeid på ulike prosjekter
– bas eller formannsansvar, avhengig av utdanning og erfaring
– lang erfaring kan erstatte fagbrev

 

Vi tilbyr for stillingene:
Gode betingelser
Avtale med firmabil eller bruk av egen bil
Timebank for avspasering
Gode forsikringer og pensjonsordning
Mange gode fagmedarbeidere, formenn og anleggsledere blir arbeidskollegaer.

 

Vi oppfordrer begge kjønn til å søke.

Søknadsfrist 31.12.19.
Søknad sendes dag@sobstad.no  eller Søbstad AS, Sandmovegen 22, 7093 Tiller