På grunn av økt oppdragsmengde søker vi flere medarbeidere:

Maskinfører med fagbrev

Stillingen omfatter:
– fast 15 tonns gravemaskin med GPS
– arbeid på ulike prosjekter
– basansvar, avhengig av utdanning og erfaring
– lang erfaring kan erstatte fagbrev

 

Anleggsrørlegger med fagbrev og ADK 1

Stillingen omfatter:
– arbeid på ulike prosjekter
– bas eller formannsansvar, avhengig av utdanning og erfaring
– lang erfaring kan erstatte fagbrev

 

Anleggsleder

Stillingen omfatter:
– daglig ledelse av egne prosjekter med ansvar for framdrift, økonomi og kvalitet.
– anbudsregning
Prosjektene kan være vei, vann og avløpsanlegg
Bygging av utomhusanlegg
Tomtearbeider
Vi ønsker:
Ingeniørhøyskole/fagskoleutdannelse
Erfaring som anleggsleder
Erfaring kan kompensere for utdanning

 

Vi tilbyr for alle stillinger:
Gode betingelser
Avtale med firmabil eller bruk av egen bil
Timebank for avspasering
Gode forsikringer og pensjonsordning

 

Vi oppfordere begge kjønn til å søke innen 31.12.2018
Søknad sendes dag@sobstad.no  eller Søbstad AS, Sandmovegen 22, 7093 Tiller