På grunn av økt oppdragsmengde søker vi flere medarbeidere:

 

Anleggsrørlegger med fagbrev og ADK 1

Stillingen omfatter:
– arbeid på ulike prosjekter
– bas eller formannsansvar, avhengig av utdanning og erfaring
– lang erfaring kan erstatte fagbrev

 

Vi tilbyr for stillingen:
Gode betingelser
Avtale med firmabil eller bruk av egen bil
Timebank for avspasering
Gode forsikringer og pensjonsordning

 

Vi oppfordere begge kjønn til å søke.
Søknad sendes dag@sobstad.no  eller Søbstad AS, Sandmovegen 22, 7093 Tiller