Torvet

Fagområde: graving, VA, grunn og betong, anleggsgartner.

Byggherre: Trondheim kommune.

Utført: 2017-2020


Beskrivelse av arbeid: 

Jobben på torvet foregikk i en periode over 3 år, og sto ferdig med nytt solur, vannspeil, fontener, fast møblering og planter sommeren 2020. Det ble også gjort mye under bakken som: kulverter, teknisk rom, røromlegginger, fordrøyningsbasseng osv.

Se flere referanseprosjekter