Tiller Knutepunkt Metrobuss

Fagområde: Graving, grunn, anleggsgartner og VA

Byggherre: Trondheim Kommune

Utført: 2019-2020


Beskrivelse av arbeid:

I forbindelse med Trondheim kommunes satsning på Metrobuss har Søbstad AS endret eksisterende bussholdeplasser i «Sentervegen», som nå har byttet navn til Anne-Kath. Parows veg. Prosjektet besto av å midtstille holdeplassene, noe som endret kjøremønsteret i området. Holdeplassen besto av bla 2 leskur for metrobuss med lengde 24 m hver. Holdeplassen ble etablert med snøsmelteanlegg. I forbindelse med prosjektet ble det også bygd en rundkjøring i Østre Rosten og ny gang og sykkelvei .

 

 

Se flere referanseprosjekter