Leif Søbstad

Daglig leder Søbstad AS

Daglig leder Høgmo Fjellsprenging AS

Telefon 918 48 225
leif.sobstad@sobstad.no

Dag Søbstad
Styrets leder

Telefon 913 93 464
dag.sobstad@sobstad.no

Kristian Søbstad
Daglig leder Vårvik og Wiig AS

Telefon  974 07 060
kristian.sobstad@sobstad.no

Bente Bjørgum By
HMS-leder

Telefon 917 22 270
bente.bjorgum.bye@sobstad.no

Mette Dyrdahl
Økonomisjef

Telefon 991 57 135
mette.dyrdahl@sobstad.no

Trond Dahlum
Kalkulasjonsleder

Anleggsgartnermester

Telefon 480 53 160
trond.dahlum@sobstad.no

Frank Sandnes
IT-ansvarlig

Prosjektleder Graving og VVA

Telefon 913 16 168
frank.sandnes@sobstad.no

Øyvind Sivertsen
Avdelingsleder Graving og VVA

Telefon 908 18 895
oyvind.sivertsen@sobstad.no

Bjørn Storsve
Avdelingsleder Anleggsgartner

Anleggsgartnermester

Telefon 951 15 933
bjorn.storsve@sobstad.no

Rune Gravseth
Avdelingsleder Betong og tømmer

Telefon 951 59 957
rune.gravseth@sobstad.no

Tage Lilleberg
Avdelingsleder Gulvavdeling, kjerneboring

Innkjøpsansvarlig

Telefon 901 48 535
tage.lilleberg@sobstad.no

Bjørn Roger Tangstad
Avdelingsleder Landmåling

KS-ansvarlig

Telefon 917 57 559
bjorn.roger.tangstad@sobstad.no

Oddbjørn Bakk
Lager og logistikk

Telefon 416 22 970
oddbjorn.bakk@sobstad.no


Kontaktinfo

 

Adresse: Søbstad AS, Sandmovegen 22, 7093 Tiller
Telefon: 728 95 959
E-post: firmapost@sobstad.no
Organisasjonsnummer: 921231849

 

Vi tar imot EHF-faktura.
Eventuelt kan faktura sendes til 921231849@semine.net

Faktura pr e-post må være i PDF-format. Det kan kun sendes en faktura pr. e-post.