Dag Søbstad
Daglig leder Søbstad AS
Styrets leder

Telefon 913 93 464
dag@sobstad.no

Leif Søbstad
Daglig leder Høgmo Fjellsprenging AS  / Utstyrsansvarlig
Telefon 918 48 225
leif@sobstad.no

Kristian Søbstad
Daglig leder Vårvik og Wiig AS

Telefon  974 07 060
kristian.sobstad@sobstad.no

Bente Bjørgum By
HMS leder

Telefon 917 22 270
bente@sobstad.no

Mette Dyrdahl
Økonomisjef

Telefon 991 57 135
mette@sobstad.no

Øyvind Sivertsen
Avdelingsleder graving / vei,
vann og avløp

Telefon 908 18 895
oyvind@sobstad.no

Tage Lilleberg
Gulvstøpning / KS / Innkjøp

Telefon 901 48 535
tage.lilleberg@sobstad.no

Frank Sandnes
Dataansvarlig / graving / vva

Telefon 913 16 168
frank@sobstad.no

Trond Dahlum
Kalkulasjonsleder / Anleggsgartnermester

Telefon 480 53 160
trond@sobstad.no

Bjørn Storsve
Avd. leder gartner / Anleggsgartnermester

Telefon 951 15 933
bjorn.storsve@sobstad.no

Magne Løvseth
Lager og logistikk

Telefon 928 51 494
magne.lovseth@sobstad.no

Rune Gravseth
Avdelingsleder / betong /tømrer

Telefon 951 59 957
rune@sobstad.no

Bjørn Roger Tangstad
Avdelingsleder landmåling / KS ansvarlig

Telefon 917 57 559
bjorn.roger.tangstad@sobstad.no


Kontaktinfo

 

Adresse: Søbstad AS, Sandmovegen 22, 7093 Tiller
Telefon: 728 95 959
E-post: firmapost@sobstad.no
Organisasjonsnummer: 921231849

 

Vi tar imot EHF-faktura.
Eventuelt kan faktura sendes til 921231849@fakturapost.no

Faktura pr e-post må være i PDF-format. Det kan kun sendes en faktura pr. e-post.