Vi har en egen gulvavdeling som utfører alle typer arbeider støp og betongarbeider ifm gulv. Avdelingen er også ansvarlig for vår betongsaging og kjerneboringsvirksomhet.

Vi utfører følgende arbeid:

  • Gulvstøp
  • Gulvavretting
  • Trinnlydgulv
  • Epoxy. Maling og belegg
  • Injisering
  • Betongsaging
  • Kjerneboring