Søbstad jobber innenfor følgende fagområder:

Anleggsgartner

Graving, vann, avløp

Grunn og betong

Sprengning


Søbstad AS ble etablert i 1965. Vi har kontor, lager og verksted i eget bygg i Sandmoveien 22 på Heimdal. Bedriften har i dag 180 ansatte og omsatte for 523 mill. kr. i 2019.

Foruten daglig leder er vi 10 anleggsledere, 4 anleggsgartnermestere, 7 stikningsingeniører, 4 prosjektsekretærer som sammen med 20 formenn leder det daglige arbeidet. Vi utfører alle kontorfunksjoner med egne ansatte.


Søbstad AS eier blant annet følgende maskiner og utstyr:

 • 18 gravemaskiner fra 3 – 40 tonn
 • 10 hjullastere fra 5 – 25 tonn
 • 7 hjulgravere 15-20 tonn med henger
 • 1 traktor med utstyr
 • 4 komprimeringsvalser fra 7-20 tonn
 • 3 lastebiler med henger
 • 2 kranbiler
 • Anleggsbiler
 • 3 tårnkraner
 • 40 mannskapsbiler med utstyr
 • Dozer
 • Krokløftbil
 • Grustak og flere massedeponi

Vårt arbeidsområde er VVA, anleggsgartnerarbeider og betongarbeider. Våre oppdragsgivere er i hovedsak kommunene i Trondheimsregionen, offentlige og private utbyggere.

Vi legger stor vekt på å ha et fungerende KS og HMS system som gjør at vi kan utføre våre oppdrag etter inngåtte avtaler.

Vi er miljøfyrtårnsertifisert.