Det grønne skiftet

Vi i Søbstad AS ønsker å ta del i det grønne skiftet. Dette for en mer miljøvennlig hverdag, men også muligheten til å være mer konkurransedyktige. Flere byggherrer kommer med krav til utslipp ved byggeplasser, og vi har et mål om å innfri disse kravene samtidig som vi leverer et godt resultat. Vårt bidrag er … Continued

Les mer

Vassfjellet Næringspark AS

Vassfjellet Næringspark AS er et selskap som er deleid av konserntoppen til Søbstad AS. Søbstad AS har gjennom avtale utviklet tomteområdet og klargjør tomter for bygging av næringsbygg. For mer informasjon om ledige tomter, se nettsiden Vassfjellet Næringspark AS  

Les mer

Bruflytting

Søbstad har bygget ny gang-og sykkelbru på Tiller. Brua er støpt i vegkanten før den ble løftet opp og fraktet 50 meter for å monteres på støttemurene. Les mer her: http://www.bygg.no/article/1352935 https://www.veier24.no/artikler/i-morgen-natt-skal-denne-betongbrua-pa-334-tonn-transporteres-pa-plass/436270  

Les mer

Søbstad AS

Søbstad As er norsk importør av SmartRock2™ fra Giatec Sientific Inc. Giatec Sientific Inc. utvikler og produserer smarte produkter til måling av betong og betongkonstruksjoner. SmartRock2™ er en trådløs sensor som støpes inn og kontinuerlig måler temperatur i fersk betong. Sensorene avleses via en app og data kan sendes som .pdf eller .csv fil.   … Continued

Les mer