Ladeparken

Fagområde: Anleggsgartner, graving, grunn og betong.

Byggherre: Trondheim Kommune

Utført: 2020-2021


Beskrivelse av arbeid:

Jobben i Ladeparken besto av å ruste opp parken og utbedre dammen. Dammen skulle støpes i betong og det ble lagt vadi langs renna på dammen. Andre elementer som ble oppgradert er portalen og lysthuset.

 

 

Se flere referanseprosjekter