Eksempelvis :

  • Forstøtningsmurer
  • Kulverter
  • Grunnmurer
  • Avretting av gulv med selvflytende masse