Vi skal bygge ny FV 704 i Klæbu!

Endelig er kontrakt skrevet og vi er i oppstartsfasen med byggingen av 4,5 km FV704 fra Tanem til Tulluan i Trondheim Kommune.  Vi er veldig stolte av å vinnen en så stor og krevende kontrakt i vår nærområde. Vi skal blant annet bygge 1 km tunnel, 3,5 km veg i dagen, 2 broer og ny rundkjøring på Tulluan.

Denne parsellen blir en fortsettelse av vegen vi bygde fra Rødde til Tanem i 2018 og skal ferdigstilles i 2024.

Trøndelag fylkeskommune er byggherre og vi ser frem til samarbeidet.

Denne linken viser pressemeldingen fra fylkeskommunen: http://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/veg/nyheter-fylkesveg/signerte-kontrakt-pa-358-mill/

 

Dag Søbstad og Olaf Rovik etter signering.