Hørløcks veg

Fagområder: Sprenging, graving, grunn og VA

Byggherre: Trondheim Kommune

Utført: 2018-2020


Beskrivelse av arbeid:

Jobben i Hørløcks veg besto av å sprenge og grave nye grøfter for å separere vannet. Her ble det lagt nye vannledninger, kloakkrør og overvannsrør for separering. Disse ledningene/rørene ble så koblet til husene.

 

Se flere referanseprosjekter