Heimdal separering

Byggherre: Trondheim Kommune

Fagområder: Sprengning, anleggsgartner, graving og vann/avløp, grunn og betong

Utført: 2014 – 2015


Beskrivelse av arbeid:

Trondheim kommune skal i forbindelse med MeTroVannprosjektet, utføre separering av eksisterende fellessystem på Heimdal.

Avløpssystemet på Heimdal består i hovedsak av fellessystem der overvann og spillvann føres i samme ledning. Før avløpsledningen føres inn på hovedledningen til Høvringen renseanlegg, går det via overløp som håndterer et tilhørende avløpsområde oppstrøms. Ved separering av avløpssystemet, vil det også være hensiktsmessig og samtidig fornye deler av vannledningssytement i området.


Veier som hvor separering er utført:

  • Johan Nygårdsvolds veg
  • Sandbakkvegen
  • Smed-Johns veg
  • Kirkeringen
  • Anne Ekrens veg
  • Marcus Thranes veg
  • CJ Hambros veg
  • Vestre Rosten
  • Kvenildsvegen
  • Industrivegen

Heimdal_separering_Sobstad

 

Se flere referanseprosjekter >