Med tett oppfølging av oppdragsgiver og god planlegging skal vi sørge for at jobben blir riktig utført til rett tid. Dette sikrer vi med tilpassede kontrollplaner, sjekklister og KS rapporter. Våre medarbeidere har høy faglig kompetanse, og med stor grad av involvering i alle ledd sørger vi for at de er entusiastiske og motiverte. Søbstad as bruker Holte smart til føring av sjekklister på alle prosjekt. Dette gir meget god sporbarhet og detaljerte rapporter.