Det grønne skiftet

Vi i Søbstad AS ønsker å ta del i det grønne skiftet. Dette for en mer miljøvennlig hverdag, men også muligheten til å være mer konkurransedyktige. Flere byggherrer kommer med krav til utslipp ved byggeplasser, og vi har et mål om å innfri disse kravene samtidig som vi leverer et godt resultat. Vårt bidrag er å gradvis fase ut fossildrevne maskiner i utstyrsparken og gå over til elektriske maskiner. Firmaet har allerede to elektriske gravemaskiner på 12 tonn og 25 tonn. En elektrisk hjullaster på 4 tonn ble kjøpt inn for noen år siden og det blir stadig nye elektriske firmabiler i utstyrsparken.

Artikkel i bladet Anleggsmaskinen