Vassfjellet Næringspark AS

Vassfjellet Næringspark AS er et selskap som er deleid av konserntoppen til Søbstad AS. Søbstad AS har gjennom avtale utviklet tomteområdet og klargjør tomter for bygging av næringsbygg. For mer informasjon om ledige tomter, se nettsiden Vassfjellet Næringspark AS