Tiller kirkegård

Fagområder: Anleggsgartner, utomhusarbeid, graving, betongarbeid, grunnarbeid, vegarbeid og snekring.

Byggherre: Kirkelig fellesråd i Trondheim

Utført: 2014 – 2016


Beskrivelse av arbeid:

Tiller kirke var et stort og omfattende prosjekt som bestod av flere fagområder. Jobben besto av å rive gamle bygninger, sette opp et nytt driftshus med tilhørende utomhus, utvidelse av kirkegård mot vest og lagt ny asfalt.

Tiller kirkegård ligger på Tiller, i et voksende bydel og derfor var det behov for utvidelse av kirkegården. Utvidelsen av kirkegården var på 24 mål, noe som betyr at det ble over 2100 nye gravplasser. Utomhus ble det lagt ny plen, plantet trær og lagt steindekke utenfor kirka.

Det ble revet gamle bygninger og satt opp et nytt driftshus som inneholder garasjer og vaskehall for mannskapet som driver vedlikehold på kirkegården.

Det ble også utført en opprustning av gangvei mellom Moltmyra barnehage og Tiller kirke.

 

Se flere referanseprosjekter