Tilfredshet kirkegård

Fagområde: Tømmer, graving, grunn og gulvavretting

Byggherre: Kirkelig fellesråd i Trondheim

Utført: 2020-2021


Beskrivelse av arbeid:

Jobben består av å bygge et nytt tilbygg inntil eksisterende driftsbygg og etablering av nye frittstående carporter. Tilbygget skal inneholde 4 celler med porter. Det skal også gjøres noe ombygging av eksisterende bygningsmasse.

Se flere referanseprosjekter