Theisendammen

Fagområder: Betong og VA.

Byggherre: Trondheim Kommune

Utført: 2019-2020


Beskrivelse av arbeid:

Arbeidet som ble gjennomført på Theisendammen var nytt overløp, ny, lengre og bredere bru over overløp, nytt flomløp, brysting langs hele dammen 180 m, nytt rekkverk og belysning på hele dammen. Det ble også lagd støttemur i bunn flomløp.

 

 

Se flere referanseprosjekter