Strinda – Universitetet

Fagområde: Graving

Byggherre: Tensio TS AS

Utført: 2020


Beskrivelse av arbeid:

Jobben besto av å etablere 2 stk Høyspentkabler som skal forsyne strøm mellom trafostasjonen på Strinda og trafostasjonen på Universitetet. Det skulle graves en grøft på 4 km, gjennom delvis krevende terreng. Datterselskapet Vårvik og Wiig As var innleid på prosjektet.

 

 

Se flere referanseprosjekter