Skjermveien

Fagområde: Grunn, anleggsgartner og VA

Byggherre: Trondheim Kommune

Utført: 2018-2020


Beskrivelse av arbeid:

Arbeidet som ble gjort i skjermveien var å oppruste skjermvegens friområde, samt snarveiene.

 

Se flere referanseprosjekter