Skibru Smistad

Fagområdet: Graving, grunn og betong

Byggherre: Trondheim Kommune

Utført: 2019-2020


Beskrivelse av arbeid:

Arbeidet besto av først å rive ned den gamle brua, for så å bygge en ny betongbru over Smistadveien.

 

Se flere referanseprosjekter