Skibru og GS-bru Tiller

Fagområde: Graving, anleggsgartner, grunn og betong

Byggherre: Trondheim Kommune

Utført: 2017 – 2018

 


Beskrivelse av arbeid:

Denne jobben handlet om å bygge en gang- og sykkelvegbru over Harald Torps veg, og skibru over John Aaes veg. Prosjektet består av å bygge en 50 meter lang gang- og sykkelbru og en 40 meter lang skibru, med tilstøtende støttemurer, gang- og sykkelveger, skiløype/turløype og terrengarbeider.

Gang- og sykkelbruas brudekke ble bygd utenfor vegen og montert på søylene i løpet av en natt for å ta hensyn til trafikken og HMS.

 

 

Se flere referanseprosjekter