Selsbakk sandfang

Fagområder: Sprengning, anleggsgartner, graving og vann/avløp, grunn og betong

Byggherre: Trondheim Kommune

Utført: 2014 – 2015


Beskrivelse av arbeid:

Jobben bestod av ombygging av Selsbakk sandfang. Selsbakk sandfang er lokalisert i en fjellhall i Osloveien like sør for Sluppen bru.

Avløpsvann fra store boligområder på Heimdal og Tiller kommer inn i fjellhallen via en 1000 mm betongledning. Derfra går avløpsvannet i en fjelltunnel til Høvringen renseanlegg. Inne i fjellhallen renner vannet i to åpne renner.

Vår jobb består av å sprenge ned taket i tunnelen, støpe opp nytt tak med for å oppnå større innvendig høyde, utvidelse av sandfang nede i den ene renna, utbedringer av eksisterende renner og støping av dekke/gulv inne i hele hallen. Det skal også inn EL, ventilasjon og traverskran. Alt dette skal gjøres med kloakken rennende gjennom hallen.


 

Se flere referanseprosjekter >