Ny riksvei 706, Sluppen – Stavne

Byggherre: Statens Vegvesen

Fagområder: Sprengning, anleggsgartner, graving og vann/avløp, grunn og betong

Utført: 2011 – 2012


Beskrivelse av arbeid

Arbeidet bestod i å bygge 550 meter ny riksvei fra Sluppen til Stavne med tilhørende avløpsanlegg.


Søbstad utførte følgende arbeid:

  • 130 meter lang vegtunnel under Dovrebanen
  • Spunting av 85 meter trau
  • Bygging av ny jernbanebru inklusive fundamentering
  • Nye natursteinsmurer, henholdsvis 160 og 170 meter lange
  • Ferdigstillelse av 200 meter kollektivgate med belysning og tekniske anlegg
  • Bygging av ny rundkjøring ved eksisterende jernbanebru over Osloveien

 

img_0050

img_0053

img_0067

 

Se flere referanseprosjekter >