Ny adkomst Heimdal Varmesentral

Fagområde: Graving, grunn og betong

Byggherre: Statkraft Varme AS

Utført: 2018 – 2019


Beskrivelse av arbeid:

Jobben for Statkraft Varme AS besto av å etablere en ny adkomstveg for Heimdal Varmesentral. Å etablere denne nye adkomstvegen innebar å installere ny veiebu/servicebygg, kaldgarasje, støttemur, lys og generell opparbeidelse og asfaltering av anlegg for å få til en god trafikkflyt inne på anlegget.

 

 

 

Se flere referanseprosjekter