Nevroparken

Byggherre: Helsebygg Midt-Norge

Fagområder: Sprengning, anleggsgartner, graving og vann/avløp, grunn og betong

Utført: 2014 – 2015


Beskrivelse av arbeid:

I forbindelse med opparbeidelse av park ved Nevrosenteret, St Olavs Hospital, har Søbstad uført følgende arbeid:

  • Grunnarbeider
  • Vegarbeider
  • V A-arbeider
  • Betongarbeider
  • Utomhusarbeider

 

051

 

Se flere referanseprosjekter >