Leangen hurtigløpsbane

Fagområder: Grunn og betong, garving/vann/avløp og anleggsgartner

Byggeherre: Trondheim Kommune

Utført: 2014 – 2018


Beskrivelse av arbeid:

Jobben på Leangen hurtigløpsbane bestod av å skifte betongdekke på skøytebanen på Leangen. Dette ble gjennomført ved å legge nye fryserør som skal frakte kjølevesken rundt banen. Videre ble det lagt topparmering før betongdekket. På indre bane ble det lagt kjølerør under kunstgresset, slik at banen kan bli brukt som bandybane om vinteren. Kunstgressbanen er den første i Trondheim med non-fill dekke.

 

 

 

 

Se flere referanseprosjekter