Jernbanekulvert Melhus

Fagområde: Graving, betong

Byggherre: Consto AS

Utført: 2020


Beskrivelse av arbeid:

Jobben besto av å bygge en ny gang- og sykkelkulvert under jernbanen på Melhus. Kulverten hadde en bredde på 7 m innvendig, veide 200 tonn og vinduet for utførelse var 48 timer før den skulle være klar for tog. Sporene ble demontert i sin helhet bit for bit, før det ble gravd ut store masser til kulverten. Det ble fjernet 3500 tonn masse for å få plass til kulverten.

 

 

 

Se flere referanseprosjekter