Heggstadmoen Avfallsanlegg

Byggherre: Trondheim Kommune

Fagområder: Sprengning, anleggsgartner, graving og vann/avløp, grunn og betong

Utført: 2014


Beskrivelse av arbeid:

Plassbygd ny sigevannspumpestasjon med tilhørende inntakskum og fordrøyningsbasseng. Terrengarbeider ved at skråning ned mot pumpestasjon flates ut og oppbygging av ny vannanalyse stasjon for Heggstadbekken


Arbeidet har omfattet:

  • Grunnarbeider
  • Vegarbeider
  • V A-arbeider
  • Betongarbeider
  • Tømmerarbeider
  • Tekniske fag
  • Utomhus

Heggstadmoen_sobstad2

Heggstadmoen_sobstad3

Heggstadmoen_sobstad4

Heggstadmoen_sobstad5

Heggstadmoen_sobstad6

 

Se flere referanseprosjekter >