Gårdshager St. Olavs

Byggherre: Helse Midt-Norge

Fagområder: Anleggsgartner, graving og vann/avløp, grunn og betong.

Utført: 2014 – 2015


Søbstad har utført:

  • Grunnarbeider
  • Vegarbeider
  • VA-arbeider
  • Betongarbeider
  • Utenomhusarbeider med støyskjermer

Stolavs_Sobstad2

Stolavs_Sobstad3

Stolavs_Sobstad4

Stolavs_Sobstad6

Stolavs_Sobstad7

Stolavs_Sobstad5

 

Se flere referanseprosjekter >