FV 704 Røddekrysset-Tanem

Fagområder: Sprengning, graving, vegarbeid, grunn og betong.

Byggherre: Statens vegvesen.

Utført: 2017, ferdigstilles høsten 2018.


Beskrivelse av arbeid:

Fylkesveg 704 Røddekrysset-Tanem er et stort og omfattende prosjekt som forventes ferdigstilt i løpet av høsten 2018. Prosjektet omfatter å legge om veien,delvis lage ny veg og oppruste deler av den gamle, samt lage gangvei fra Røddekrysset til Tanem. Siden dette er et såpass stort prosjekt er det blitt jobbet med flere fagområder. Det er sprengt ut store masser fjell, noe som er gjort av datterselskapet Høgmo Fjellsprengning AS. En del av disse massene er brukt til vegfyllinger andre steder i anlegget. Grunnet grunnforholdene har det oppstått noen utfordringer og veien har vært stengt i flere uker for å få en sikker bygging. Videre er det gravd flere kilometer med grøfter til den nye vegen. I forbindelse med omlegging av veien er det også blitt satt opp ei ny bru, Hallanbru.

 

Se flere referanseprosjekter