Åsheim Hage

Byggherre: Bissmiet AS

Fagområder: Sprengning, anleggsgartner, graving og vann/avløp, grunn og betong.

Utført: 2014-2015


Beskrivelse av arbeid:

Prosjektet består av 3 bygg, hver med 2 – 3 etasjer, fordelt på 16 leiligheter og 10 rekkehus. Bygningene oppføres med p-kjeller og heis i betong, prefabrikkerte leiligheter i tre over p-kjeller.


Søbstad har utført:

  • Grunnarbeider
  • Vegarbeider
  • VA-arbeider
  • Betongarbeider
  • Utenomhusarbeider med støyskjermer

AsheimHage_Sobstad2

AsheimHage_Sobstad3

AsheimHage_Sobstad4

 

Se flere referanseprosjekter >