Brannstasjoner på Sandmoen, Ranheim og Sluppen

Byggherre: Trondheim kommune

Fagområder: Sprengning, anleggsgartner, graving og vann/avløp, grunn og betong

Utført: 2010 – 2015


Beskrivelse av arbeid:

På oppdrag fra Trondheim kommune har Søbstad utført arbeid i forbindelse etableringen av nye brannstasjoner på Sandmoen, Ranheim og Sluppen.


Totalentreprise for:

  • Grunn-og VAarbeider
  • Elektrotekniske arbeider utomhus
  • Klargjøring av tomt forbygg-entreprise
  • Utomhusarbeider

Brannstasjoner_sobstad

Brannstasjoner_sobstad2

Brannstasjoner_sobstad4

Brannstasjoner_sobstad5

Brannstasjoner_sobstad6

 

Se flere referanseprosjekter >