Re-sertifisert som Miljøfyrtårn

Vi ble den 05.04.2022 re-sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette er vi stolte av og det viser at vi jobber aktivt i alle ledd for å nå våre miljømål.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse og det hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling.

Søbstad AS har vært sertifisert som Miljøfyrtårn siden 17. Mars 2010 og jobber kontinuerlig med å nå sine miljømål.

Miljøfyrtårn-sertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlig innkjøp og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU og sidestilles med f.eks. EMAS og ISO 14001.

Miljøfyrtårn skiller seg ut fra de andre miljøledelsessystemene ved å ha predefinert bransjekriterier for indre og ytre miljø for ulike bransjer.

Klima og Miljørapport

Søbstad sin klima- og miljørapport kan fås i PDF-format ved forespørsel.