Søbstad AS skal ta hensyn til omgivelsene vi befinner oss i og gjøre minst mulig skade på naturen. Vi skal overholde våre samsvarsforpliktelser i forhold til kontraktsparter og forskrifter og lover. Vi vil bidra aktivt med det grønne skiftet og skal kontinuerlig redusere vårt klimaavtrykk. Vi ivaretar dette ved kontinuerlig opplæring av ansatte samt å investere i ny teknologi. Vi bestreber å ha en miljøvennlig bil- og maskinpark samtidig som vi søker effektive og ressursbesparende løsninger. Kristian Søbstad er ansvarlig for det grønne skiftet i Søbstad as