Søbstad as jobber for å redusere virksomhetens miljøbelastning. Miljøvennlige innkjøp gir betydelig positiv miljøpåvirkning, og henger nøye sammen med miljøaspekter som forbruk, avfall og klimautslipp. Vi benytter leverandører med uttalt miljøprofil som har en sertifisering å støtte seg på (ISO 14001, Miljøfyrtårn, EMAS) Leverandører av emballerte produkter skal være medlem av Grønt Punkt eller tilsvarende. Tredjeparts miljømerkede produkter skal foretrekkes når krav til kvalitet, leveringstider og kostnader også kan tilfredsstilles. Se rutine for innkjøp for utfyllende informasjon.(link)