Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og vi skal legge til rette for et godt arbeidsmiljø og trygge arbeidsforhold. I Søbstad AS har sikkerhet første prioritet og det skal sikre at alle kommer hjem hele og friske etter endt arbeidsdag. Høy faglig kompetanse og god planlegging med et godt fungerende system for avvik og varslinger hjelper oss å ivareta en god bedriftskultur. Vi går ikke på kompromiss med sikkerhet og riktig verneutstyr er en selvfølge. Vi har en lav terskel for å si ifra å vi har høy grad av involvering fra verneombud og bedriftshelsetjeneste. Alle ansatte kan levere Ruh på app, mail, brev eller muntlig.