Miljøfyrtårn

Vi har vært sertifisert som Miljøfyrtårn siden 17. Mars 2010 og jobber kontinuerlig med å nå våre miljømål.

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse og det hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling. Miljøfyrtårn-sertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlig innkjøp og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU og sidestilles med for eksempel EMAS og ISO 14001. Miljøfyrtårn skiller seg ut fra de andre miljøledelsessystemene ved å ha predefinert bransjekriterier for indre og ytre miljø for ulike bransjer.


HMS

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og vi skal legge til rette for et godt arbeidsmiljø og trygge arbeidsforhold. I Søbstad AS har sikkerhet første prioritet og det skal sikre at alle kommer hjem hele og friske etter endt arbeidsdag. Høy faglig kompetanse og god planlegging med et godt fungerende system for avvik og varslinger hjelper oss å ivareta en god bedriftskultur. Vi går ikke på kompromiss med sikkerhet og riktig verneutstyr er en selvfølge. Vi har en lav terskel for å si ifra å vi har høy grad av involvering fra verneombud og bedriftshelsetjeneste. Alle ansatte kan levere Ruh på app, mail, brev eller muntlig.


Kvalitet

Med tett oppfølging av oppdragsgiver og god planlegging skal vi sørge for at jobben blir riktig utført til rett tid. Dette sikrer vi med tilpassede kontrollplaner, sjekklister og KS rapporter. Våre medarbeidere har høy faglig kompetanse, og med stor grad av involvering i alle ledd sørger vi for at de er entusiastiske og motiverte. Søbstad as bruker Holte smart til føring av sjekklister på alle prosjekt. Dette gir meget god sporbarhet og detaljerte rapporter.


Ytre Miljø

Søbstad AS skal ta hensyn til omgivelsene vi befinner oss i og gjøre minst mulig skade på naturen. Vi skal overholde våre samsvarsforpliktelser i forhold til kontraktsparter og forskrifter og lover. Vi vil bidra aktivt med det grønne skiftet og skal kontinuerlig redusere vårt klimaavtrykk. Vi ivaretar dette ved kontinuerlig opplæring av ansatte samt å investere i ny teknologi. Vi bestreber å ha en miljøvennlig bil- og maskinpark samtidig som vi søker effektive og ressursbesparende løsninger. Kristian Søbstad er ansvarlig for det grønne skiftet i Søbstad as


Klima- og miljørapport

Søbstad sin klima- og miljørapport kan fås i PDF-format ved forespørsel.