Søbstad AS

Søbstad As er norsk importør av SmartRock2™ fra Giatec Sientific Inc.

Giatec Sientific Inc. utvikler og produserer smarte produkter til måling av betong og betongkonstruksjoner.

SmartRock2™ er en trådløs sensor som støpes inn og kontinuerlig måler temperatur i fersk betong.

Sensorene avleses via en app og data kan sendes som .pdf eller .csv fil.

 

Med SmartRock2™ har man full kontroll på herdeprosessen og kan sette inn tiltak umiddelbart ved uønsket utvikling.