Generasjonsskifte i Søbstad AS

Ved årsskiftet tok Leif Søbstad over som daglig leder etter sin far Dag Søbstad. Leif vil, sammen med sin bror Kristian, drive selskapet videre i samme ånd som deres far har gjort i en årrekke.

Dag vil fortsatt være aktiv i Søbstad og tilknyttede selskaper og jobber videre som arbeidende styreleder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif og Dag Søbstad