Høgmo Fjellsprengning AS er et heleid datterselskap av Søbstad as.

Søbstad as og Høgmo Fjellspengning AS samarbeider om fjellarbeider der Søbstad as utfører graving og transport. Høgmo Fjellsprengning as. har som den første i Norge en borerigg som er lyddempet. Støyen er kun på ca 55 decibel. Det tilsvarer en gravemaskin som er i arbeid.

Høgmo Fjellsprengning AS sine kunder er entreprenører, private utbyggere samt offentlige utbyggere. Selskapet har 10 ansatte og 25 års erfaring i bransjen.