Bruflytting

Søbstad har bygget ny gang-og sykkelbru på Tiller. Brua er støpt i vegkanten før den ble løftet opp og fraktet 50 meter for å monteres på støttemurene. Les mer her: http://www.bygg.no/article/1352935 https://www.veier24.no/artikler/i-morgen-natt-skal-denne-betongbrua-pa-334-tonn-transporteres-pa-plass/436270  

Søbstad AS

Søbstad As er norsk importør av SmartRock2™ fra Giatec Sientific Inc. Giatec Sientific Inc. utvikler og produserer smarte produkter til måling av betong og betongkonstruksjoner. SmartRock2™ er en trådløs sensor som støpes inn og kontinuerlig måler temperatur i fersk betong. Sensorene avleses via en app og data kan sendes som .pdf eller .csv fil.   … Continued