Brustøp Fv 704

Vi gjennomførte onsdag 23. august en stor støp på prosjektet Fv 704, Tanem – Tulluan. Da ble Tullbekkbrua støpt og dette var en viktig milepæl i prosjektet. Se reportasje skrevet av byggherre Trøndelag fylkeskommune: trondelagfylke.no/vare-tjenester/veg/nyheter-fylkesveg/tullbekkbrua-er-ferdig-stopt/

Lærlingekickoff!

Mandag 14. august hadde vi kickoff for våre nye lærlinger sammen med opplæringskonsulent Venche Kulbotten i OKAB. Det er god rekruttering og vi ønsker lærlingene lykke til!

Åpenhetsloven

Søbstad AS – Redegjørelse knyttet til Åpenhetsloven 2022

Likestillingredegjørelse

Søbstad AS – Arbeid for å skape mer likestilling og hindre diskriminering 2022 Søbstad AS – Arbeid for å skape mer likestilling og hindre diskriminering  

Vi skal bygge ny FV 704 i Klæbu!

Endelig er kontrakt skrevet og vi er i oppstartsfasen med byggingen av 4,5 km FV704 fra Tanem til Tulluan i Trondheim Kommune.  Vi er veldig stolte av å vinnen en så stor og krevende kontrakt i vår nærområde. Vi skal blant annet bygge 1 km tunnel, 3,5 km veg i dagen, 2 broer og ny … Continued

Re-sertifisert som Miljøfyrtårn

Vi ble den 05.04.2022 re-sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette er vi stolte av og det viser at vi jobber aktivt i alle ledd for å nå våre miljømål. Miljøfyrtårn Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse og det hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling. Søbstad AS har vært sertifisert som Miljøfyrtårn … Continued

Det grønne skiftet

Vi i Søbstad AS ønsker å ta del i det grønne skiftet. Dette for en mer miljøvennlig hverdag, men også muligheten til å være mer konkurransedyktige. Flere byggherrer kommer med krav til utslipp ved byggeplasser, og vi har et mål om å innfri disse kravene samtidig som vi leverer et godt resultat. Vårt bidrag er … Continued

Vassfjellet Næringspark AS

Vassfjellet Næringspark AS er et selskap som er deleid av konserntoppen til Søbstad AS. Søbstad AS har gjennom avtale utviklet tomteområdet og klargjør tomter for bygging av næringsbygg. For mer informasjon om ledige tomter, se nettsiden Vassfjellet Næringspark AS  

Bruflytting

Søbstad har bygget ny gang-og sykkelbru på Tiller. Brua er støpt i vegkanten før den ble løftet opp og fraktet 50 meter for å monteres på støttemurene. Les mer her: http://www.bygg.no/article/1352935 https://www.veier24.no/artikler/i-morgen-natt-skal-denne-betongbrua-pa-334-tonn-transporteres-pa-plass/436270