FotballtrøyeFredag

Fredag 3. mai markerte mange av våre ansatte FotballtrøyeFredag. Vi oppfordrer alle til å gi et bidrag til kampen mot barnekreft!

Generasjonsskifte i Søbstad AS

Ved årsskiftet tok Leif Søbstad over som daglig leder etter sin far Dag Søbstad. Leif vil, sammen med sin bror Kristian, drive selskapet videre i samme ånd som deres far har gjort i en årrekke. Dag vil fortsatt være aktiv i Søbstad og tilknyttede selskaper og jobber videre som arbeidende styreleder.         … Continued

Brustøp Fv 704

Vi gjennomførte onsdag 23. august en stor støp på prosjektet Fv 704, Tanem – Tulluan. Da ble Tullbekkbrua støpt og dette var en viktig milepæl i prosjektet. Se reportasje skrevet av byggherre Trøndelag fylkeskommune: trondelagfylke.no/vare-tjenester/veg/nyheter-fylkesveg/tullbekkbrua-er-ferdig-stopt/

Lærlingekickoff!

Mandag 14. august hadde vi kickoff for våre nye lærlinger sammen med opplæringskonsulent Venche Kulbotten i OKAB. Det er god rekruttering og vi ønsker lærlingene lykke til!

Vi skal bygge ny FV 704 i Klæbu!

Endelig er kontrakt skrevet og vi er i oppstartsfasen med byggingen av 4,5 km FV704 fra Tanem til Tulluan i Trondheim Kommune.  Vi er veldig stolte av å vinnen en så stor og krevende kontrakt i vår nærområde. Vi skal blant annet bygge 1 km tunnel, 3,5 km veg i dagen, 2 broer og ny … Continued

Re-sertifisert som Miljøfyrtårn

Vi ble den 05.04.2022 re-sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette er vi stolte av og det viser at vi jobber aktivt i alle ledd for å nå våre miljømål. Miljøfyrtårn Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse og det hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling. Søbstad AS har vært sertifisert som Miljøfyrtårn … Continued