Åpenhetsloven

Redegjørelse 2023: Søbstad AS 2023 Redegjørelse åpenhetsloven   Redegjørelse 2022: Søbstad AS – Redegjørelse knyttet til Åpenhetsloven 2022

Likestillingredegjørelse

Likestillingsredgjørelse 2023: Søbstad AS – Arbeid for å skape mer likestilling og hindre diskriminering 2023 Likestillingsredgjørelse 2022: Søbstad AS – Arbeid for å skape mer likestilling og hindre diskriminering 2022 Likestillingsredgjørelse 2021: Søbstad AS – Arbeid for å skape mer likestilling og hindre diskriminering  

Det grønne skiftet

Vi i Søbstad AS ønsker å ta del i det grønne skiftet. Dette for en mer miljøvennlig hverdag, men også muligheten til å være mer konkurransedyktige. Flere byggherrer kommer med krav til utslipp ved byggeplasser, og vi har et mål om å innfri disse kravene samtidig som vi leverer et godt resultat. Vårt bidrag er … Continued

Vassfjellet Næringspark AS

Vassfjellet Næringspark AS er et selskap som er deleid av konserntoppen til Søbstad AS. Søbstad AS har gjennom avtale utviklet tomteområdet og klargjør tomter for bygging av næringsbygg. For mer informasjon om ledige tomter, se nettsiden Vassfjellet Næringspark AS  

Bruflytting

Søbstad har bygget ny gang-og sykkelbru på Tiller. Brua er støpt i vegkanten før den ble løftet opp og fraktet 50 meter for å monteres på støttemurene. Les mer her: http://www.bygg.no/article/1352935 https://www.veier24.no/artikler/i-morgen-natt-skal-denne-betongbrua-pa-334-tonn-transporteres-pa-plass/436270