Søbstad AS - Redegjørelse knyttet til Åpenhetsloven 2022